Videohälsning

Videohälsning

The Swedish Public Art Agency (Statens konstråd) asked us to record a short video introducing and describing The fountain Fontänen project.  Maddie speaks about it from her studio in Gothenburg. Here is the result.

Statens konstråd bad oss att spela in en kort video för att introducera och beskriva The fountain Fontänen-projektet. Maddie pratar om det från sin studio i Göteborg. Se hur det blev ovan.

You can watch more videos about the other projects selected for Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö here:

Ni kan se fler videor om de andra projekten som valts ut för Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö via länken ovan:

13 videor berättar om ny kunskap om offentlig konst - Statens konstråd